Boyds Bounty 60ml

280.000

  • hương  vị xì gà  kết hợp thuốc  lá độc đáo của Mỹ gồm thuốc lá, yến mạch và một chút nho khô tạo thành vị độc đáo dành  cho ai muốn cai thuốc đang thèm thuốc ,

NGỪNG KINH DOANH