BRUTS 2 Green Apple 100ml

250.000

  • hương vị táo  xanh kết hợp  bạc hà táo lên hương vi rất thơm mát thanh , hút rất đã   tinh dầu không  nicotine.

NGỪNG KINH DOANH