coil occ mech coil thay thế cho voopoo Vinci chính hãng

100.000 70.000

  • coil occ mech coil thay thế cho voopoo Vinci 0.3ohm và 0.6ohm
  •  Vinci Air Pod Kit  chỉ xài được coil 0.6 ohm
Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ kiếm được 1 "Điểm" Tương ứng 2.000!
coil occ mech coil thay thế cho voopoo Vinci chính hãng

100.000 70.000