coil occ pnp mech coil thay thế cho voopoo

70.000

  • coil occ pnp  mech coil thay thế cho  các dòng máy voopoo  0.6ohm, 0.3ohm,0.2ohm. 0.15ohm
  • Vinci Air Pod Kit  chỉ xài được coil 0.6 ohm
Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ tích lũy được 1 "Điểm" Tương ứng 2.000!
coil occ pnp mech coil thay thế cho voopoo

70.000