Coil Occ Mesh Cho Smoant Pasito Pod kit chính hãng

100.000 70.000

  • Coil occ mesh coil, coil lưới 0.6 ohm chơi DTL hút tốt cả saltnic lẫn nicotine thường freebase cho Smoant Pasito Pod System và 1.2 danh riêng hút saltnic .
Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ kiếm được 70000 "Điểm" Tương ứng 70.000!
Coil Occ Mesh Cho Smoant Pasito Pod kit chính hãng

100.000 70.000