Đầu pod Hannya Nano thay thế chính hãng

150.000 90.000

  • đầu pod thay thế  cho Vapelustion Hannya Nano Pod kít chính hãng 1.2 ohm

  •  lưy ý shop  ship 2 cái trở lên 
Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ kiếm được 1 "Điểm" Tương ứng 2.000!
Đầu pod Hannya Nano thay thế chính hãng

150.000 90.000