Đầu Pod Vladdin – Pod system

100.000

  • Đầu Pod Vladdin thay thế cho Vladdin pod mod. Dạng pod mở không chứa tinh dầu, để bạn có thể châm nạp nhiều lần  bạn muốn .
Muốn chiết khấu. Hãy là một thành viên!

NGỪNG KINH DOANH