Đầu Pod Vladdin – Pod system

100.000

  • Đầu Pod Vladdin thay thế cho Vladdin pod mod. Dạng pod mở không chứa tinh dầu, để bạn có thể châm nạp nhiều lần  bạn muốn .
Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ tích lũy được 1 "Điểm" Tương ứng 2.000!
đầu Pod Vladdin chính hãng
Đầu Pod Vladdin – Pod system

100.000