Drip Tips Resin 810

120.000 100.000

  • drip tips 810 nhựa resin loại dài  dành  thay thế đầu hút vape  size 810 , loại dài đẹp sang chảnh  hơn , giảm độ nóng hơn,
Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ kiếm được 1 "Điểm" Tương ứng 2.000!
Drip Tips Resin 810

120.000 100.000