The Finest Apple Peach Sour Rings 60ml

320.000

  • The Finest Apple Peach usa  mang hương vị táo kết hợp  với  đàochính  giòn ngon đem đến hương vị trong từng hơi khói rất thơm ngon.

NGỪNG KINH DOANH