Freemax MARVOS S 80W Mod Kit

1.000.000

Marvos S sử dụng viên pin với dung lượng lên đến 18650 mAh, công suất tối đa 80W, đầu pod tính hợp COILTECH4.0, DTL vaping chất đừng hỏi

Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ tích lũy được 10 "Điểm" Tương ứng 20.000!
Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ tích lũy được 10 "Điểm" Tương ứng 20.000!
Xóa
Ảnh dại diện
Freemax MARVOS S 80W Mod Kit