Gold Leaf GMT 100ml

350.000

  • Hương bị sợi thuốc lá được tẩm caramel hút thơm đậm vị tobaco và rất đầm

NGỪNG KINH DOANH