Hộp Pirate Coil Alien V2 3 Lõi (5 cặp)

300.000

  • Giá một hộp là 300.000đ (bao gồm 5 cặp)
  • Giá mua lẻ mỗi cặp là: 80.000đ
  • Khi bạn mua 1 hộp Alien V2 3 Lõi 5 cặp sẽ tiết kiệm được 100.000đ
Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ tích lũy được 3 "Điểm" Tương ứng 6.000!
Hộp Pirate Coil Alien V2 3 Lõi (5 cặp)

300.000