Coil Occ Flame Pod Kit (0.6ohm và 1.2 ohm)

50.000220.000

Lưu ý: Khi bạn mua Coils Occ Flame bạn cần đặt hàng tối thiểu từ 2 cái trở lên

Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ tích lũy được 1-3 "Điểm" Tương ứng 2.000-6.000!
Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ tích lũy được 1-3 "Điểm" Tương ứng 2.000-6.000!
Xóa
Coils Occ thay thế cho Flame Pod Kit
Coil Occ Flame Pod Kit (0.6ohm và 1.2 ohm)
Muốn chiết khấu. Hãy là một thành viên!