SUA MELON 100ml

350.000

  •  hương vị dưa lưới chín  thơm ngon kết hợp với sữa tươi thơm béo nhẹ và mát mát của  bạc hà  tạo lên hương vị  dưa lưới thơm ngon béo nhẹ.

NGỪNG KINH DOANH