The Pod Mesh Coil For Lostvape Orion DNA và Orion Plus

130.000 100.000

  • đầu  pod mesh coil the pod được làm cho dòng lostvape orion  0.3 ohm dành cho bản ORION DNA và cho  Orion Plus DNA.

Hết hàng

Danh mục: