coil Tesla INVADER pod 0.2

90.000 70.000

coil  dang cho pod Tesla Invader GT Kit 50W 0.2

Nếu mua sản phẩm này bạn sẽ kiếm được 1 "Điểm" Tương ứng 2.000!
coil Tesla INVADER pod 0.2

90.000 70.000