Đầu Pod Vladdin – Pod system

120.000 100.000

  • đầu Pod Vladdin thay thế cho Vladdin pod mod. Dạng pod mở không chứa tinh dầu, để bạn có thể châm nạp nhiều lần  bạn muốn .

Hết hàng